2012-04-16 B. Ehinger

Allvar Gullstrand, ögonläkare, nobelpristagare och Einsteinopponent.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2012-04-16 kl 1800 (OBS tiden) på Kulturanatomen, Biskopsgatan 7 i Lund
Berndt Ehinger
professor emeritus i oftalmologi, ordförande i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

För nu 100 år sedan fick Allvar Gullstrand Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sitt arbete rörande ögats dioptrik. Han är den hittills ende ögonläkare som fått ett Nobelpris för oftalmologiskt arbete, och han förtjänade det utmärkt väl. En modern ögonläkare använder dagligen minst en av hans innovationer, men det är vanligt att hon/han inte vet om det, för de är så väl integrerade i basal oftalmiatrik att man tappar bort vem som skapat dem. Och som person var Allvar Gullstrand verkligen anmärkningsvärd.

De två mest kända innovationerna är spaltbelysning av ögats inre och principen för reflexfri oftalmoskopi. Det viktigaste ur akademisk synvinkel var emellertid hans gigantiska arbete om lagarna för ljusets brytning i ögat, och för detta fick han 1911 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. Han var väl förtjänt av detta.

Som person var Allvar Gullstrand stram, högtidlig, avmätt och hårt arbetande, men alltid vänlig, om än nedlåtande. Han var väl medveten om sin storhet och mån om att man respekterade den. Han höll sig för att vara långt överlägsen alla andra, och när han i uppsalafakulteten hade yttrat sig ansåg han att sista ordet var sagt, oblygt hävdande att ytterligare inlägg bara var onödig tidsspillan. Många av hans uppsalakollegor erkände också detta som faktum.

Allvar Gullstrand hade blivit invald i Nobelpriskommittén för fysik när Albert Einstein första gången kom på förslag år 1910 för sin relativitetsteori. Gullstrand hävdade med eftertryck att Einstein inte kunde få något pris eftersom det inte fanns några empiriska observationer som stödde teorin. Efter första världskriget började sådana komma, framför allt från dansken Niels Bohr, men Gullstrand stretade fortfarande emot, för förutsägelserna om tyngdkraften stämde inte. Gullstrands gode vän och kollega, fysikprofessorn C W Oseen i Uppsala, övertygade slutligen Gullstrand att Einstein likväl var värd ett Nobelpris. Gullstrand gav sig, men såg till att det noterades att priset inte gavs för relativitetsteorin, vars förutsägelser om tyngdkraften var obevisade. Varken förr eller senare har ett Nobelpris delats ut med en kommentar om vad det inte gavs för. Hundra år senare är tyngdkraftens teori fortfarande ett olöst problem.


Berndt Ehinger

Berndt Ehinger var professor i oftalmologi vid Universitetet i Lund från 1975 till 2004. Som biomedicinsk forskare sysslade han mest med näthinnans byggnad och funktioner, i friskt tillstånd eller vid degenerativa sjukdomar. Efter pensioneringen 2004 har han huvudsakligen varit aktiv som medicinhistoriker i och med att han valdes till ordförande i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.