2012-03-12 B.E.B. Persson

Mjältbrand, en gammal historia som kom igen

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2012-02-12 kl 1900 på föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund
Bodil E.B. Persson
Allmänläkare, fil.dr. i historia

De flesta av oss förknippar idag nog mjältbrand med hotbrev i USA efter den elfte september. Vissa av dem innehöll den farliga mjältbrandsbakterien, användbar som biologiskt stridsvapen; på sina håll också tillverkad som sådant i stor skala.

Men vi har nyligen också blivit påminda om att mjältbrand hos oss också har ett annat förflutet:  som en dödlig sjukdom bland kreatur vilken kan smitta människor. Senast drabbades en gård i Örebro län sommaren 2011.

Flera tusen gårdar i Sverige drabbades under 1900-talets första hälft. Utöver personer i kontakt med de sjuka och döda djuren var det särskilt textil- och garveriarbetare som var illa utsatta.

Bodil Persson har i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt kartlagt vilka gårdar som har varit drabbade. Hon kommer att berätta lite om hur spridningsmönstret såg ut, men också ge utblickar mot större utbrott i internationellt historiskt perspektiv liksom den bild som via Världshälsoorganisationen framträder av dagsläget ute i världen idag.


Bodil Persson

Bodil E. B. Persson disputerade år 2001 i Lund på en avhandling om pest i gammal tid (”Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne”). Hon har medverkat i flera stadshistoriker (Kristianstad, Malmö, Lund) med bidrag om hälsoläge, dödsorsaker och epidemier under 1700- och 1800-talen liksom i fjärde delen av Svenska Läkaresällskapets jubileumsserie, ”Til at stwdera läkedom”. Som ordförande i Kristianstadsbygdens Släktforskarförening skriver hon regelbundet ledare i medlemstidskriften C4-häradsbladet. Sedan 1982 är hon specialistkompetent i allmänmedicin.