2012-02-27 J. Wennerberg

Kampen mot tuberkulos

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2012-02-27 kl 1900 på föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund

Johan Wennerberg
Organisk kemist

I vår tid och i vår del av världen ägnar vi inte tuberkulos någon större uppmärksamhet, men för 100 år sedan plågades vår befolkning svårt av denna farsot, som fortfarande i modern tid är världens mest spridda infektionssjukdom.

Under första hälften av 1900-talet trängdes tuberkulosen tillbaka främst tack vare vaccination och bättre levnadsstandard. Trots tillkomsten av antibiotika som sulfa och penicillin fanns ingen bot och sjukdomen skördade ännu många liv.

Forskarvärlden letade febrilt efter verksamma läkemedel och i slutet av 1940-talet fann man äntligen vad man sökte. I Sverige lyckades Jörgen Lehmann och Ferrosan utveckla PAS. Samtidigt kunde Selman Waksman och Albert Schatz i USA ta fram streptomycin. Denna ”tvillingfödsel” gjorde att man för första gången kunde behandla den sjukdom som alltid funnits vid vår sida.


Johan Wennerberg är organisk kemist och disputerade 1997 på en avhandling om syntes av paclitaxel. Han är docent i organisk kemi och är verksam vid DuPont Chemoswed i Malmö, ett företag som har sina rötter i Ferrosan. I arbetet sysslar han med framtagning av läkemedelskandidater i stor skala. Han föreläser och publicerar regelbundet om både kemi och vetenskapshistoria.