2011-11-11 H. Westling+Per Nettelbladt

Erik Essen-Möller och den berömda Lundbystudien

Håkan Westling. Foto 2005-11-13. Från Håkan 080925.

Den sedvanliga föreläsningen före årets gåsfest hölls 2011-11-11 på Kulturanatomen i Lund, och var ett dubbelframträdande av Håkan Westling och Per Nettelbladt. Håkan Westling höll ett strålande föredrag om Elis och hans son Erik Essen-Möller, den förre känd gynekologprofessor i Lund och den senare minst lika känd psykiatriprofessor i staden. Medicinarbanan blev naturlig för sonen, och segling ingick också i arvet, odlad i Bohusläns skärgård. Han fick gedigen statistisk och genetisk utbildning, och hans genetiska arbeten väckte stor uppmärksamhet. Det gjorde att han kunde starta den anmärkningsvärda studie som nästa talare berättade mer om.


Per Nettelbladt vid Lund­by­studiens arkiv tillsam­mans med sina med­arbe­tare Mats Bogren och Cecilia Mattisson.

Per Nettelbladt gav intressanta axplock ur sin bok om Lundbystudien, en unik psykiatrisk undersökning, som har följt den psykiatriska sjukligheten i en och samma ursprungligen skånska landsbygdsbefolkning i 50 år. Boken, ett nyutkommet supplement till Sydvenska Medicinhistoriska Sällskapets årsbok, handlar om olika teorier kring orsakerna till psykisk sjukdom, om psykiatrikerna bakom de olika teorierna, om
diagnostiken av psykiska sjukdomar har ändrats, om andra internationellt kända psykiatriska epidemiologiska studier och om de metodproblem, som finns, då man följer en befolkning hur under 50 år