2011-01-31G. Roslund

Svanen och Lejonet, två anrika apotek med djursymboler

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2011-01-31 kl 1900 på föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund

Greta Roslund
Apotekare

Apotek på kontinenten fick redan under 1600- och 1700-talen officiner med påkostade inredningar. Officinen var den lokal, där man hade kundkontakt och beredde läkemedel enligt recept. Det var först under 1800-talet man i Sverige började utrusta apotek med vackra officinsinredningar, ofta utförda i dyrbara träslag och med hjälp av tidens bästa arkitekter. Tyvärr finns de flesta av dessa inredningar inte kvar. En del har dock bevarats i apoteksmuseer, och ett fåtal fungerar fortfarande gentemot allmänheten i levande apotek. Två av dessa finns i Skåne, apoteket Svanen i Lund och apoteket Lejonet i Malmö.

Symbolerna Svanen och Lejonet finns också kvar som djurskulpturer på apoteksfasaden. Djur som apotekssymboler uppkom på kontinenten redan under 1100- och 1200-talen, då samhällena började få stadskaraktär. Symbolen, som även kunde vara ett skyddshelgon eller t.ex. en krona, underlättade orienteringen men var även avsedd att utgöra ett skydd för apoteket och effekten hos dess läkemedel.

Apoteket Svanen har en officinsinredning som smyckas av utsökt intarsia med motiv från läkeväxter. Apoteket Lejonet är det äldsta apoteket inom nuvarande Sveriges gränser. Även där finns en vacker inredning i officinen. Båda apoteken har en spännande historia att berätta!


Greta Roslund

Greta Roslund är apotekare och kassaförvaltare i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Hon var tidigare verksam vid apoteket Lejonet i Malmö och som apotekschef vid apoteket Gripen i Malmö.