2010-10-11J. Wistrand

Franz Kafka och tuberkulosen – ett bokslut

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2010-10-11 kl 1900 på föreläsningssal F1, centralblocket, Lasarettet i Lund

Jonatan Wistrand

Emottagare av Juryns Särskilda Pris vid tävlingen om Bengt I. Lindskogs Medicinhistoriska Pris för år 2008

I augusti 1917 insjuknade den tjeckiske författaren Franz Kafka i tuberkulos, en sjukdom som sju år senare kom att ända hans liv. Föreläsningen blir en exposé över Franz Kafkas sjukdomstid så som den beskrivits av honom själv i brev, dagboksanteckningar, noveller och litterära utkast. Hur såg Franz Kafka på orsaken till att han hade drabbats av tuberkulos och vilka var hans tankar inför sin förestående död?

Kafkas uppfattning om tuberkulosen sätts in i ett medicinhistoriskt sammanhang där sanatorierna, Robert Koch, tuberkulinet och febertermometern utgör några av huvudkomponenterna. Vidare tolkas Kafkas personliga reflektioner om tuberkulosen utifrån den rika mytologi som alltjämt omgärdade sjukdomen under 1900-talets första decennier. Paralleller dras till andra författare som på ett liknande sätt har gestaltat sin kamp mot tuberkulosen.

Slutligen ställs frågan vilket syftet kan vara att fördjupa sig i svunna tiders patientberättelser. Går det att dra lärdomar ur fallet Kafka som har förmågan att tala till oss i modern tid?  

Jonatan Wistrand

Jonatan Wistrand är läkarstuderande (termin 11) vid Lunds universitet, fil. kand. i statsvetenskap och styrelsesuppleant i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Bilden: Jonatan Wistrand