2010-09-13N. Dahlgren

Regionalanestesi i svensk sjukvård

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2010-09-13 kl 1900 i föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund

Nils Dahlgren

Regionalanestesin är en specialitet som svenska anestesiologer har utmärkt och profilerat sig på. Det är en fascinerande historia hur lokalbedövningsmedlet Xylocain kom till, och all den s.k. spin-off som produkten förde med sig. Det fanns svensk kemi bakom utvecklingen.

Nils Dahlgren

Nils Dahlgren
Nils Dahlgren är en välkänd lundensisk anestesiolog och smärtläkare.