2010-05-17Tove P. Holmberg

Jordmästaren i Stockholm, läkaren och förlossningskirurgen Johan von Hoorn

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2010-05-17 kl 1900 i föreläsningssal F3, Universitetssjukhuset i Lund

Tove Paulsson Holmberg

Johan von Hoorn kommer att presenteras, och hans verksamhet som förlossningspraktiker i Stockholm 1692-1724 kommer att diskuteras.

Johan von Hoorn har fått epitetet ”svensk obstetriks grundläggare” genom sitt arbete för att reglera den svenska barnmorskekåren, och för sina epokgörande publikationer i förlossningskonst, de första i ämnet på svenska språket. Han är en representant för den första generationen europeiska läkare/kirurger som på allvar ville muta in barnafödande som ett medicinskt ansvarsområde och förvandla förlossningskonst till ”vetenskap”. Som många studier av vetenskaps- och medicinhistoria har visat, är hanteringen av ”naturliga” fenomen som exempelvis barnafödande, åldrande eller död, sällsynt lämpade att belysa centrala värderingar i en given historisk kontext.

Källmaterialet kommer också att något diskuteras; tidigmoderna obstetriska publikationer, samt slutligen den marknad som Johan von Hoorn och samtida medicinska praktiker oavsett kön och utbildningsnivå verkade på.