2010-04-12O.Ronström

Bot och bättring

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2010-04-12 kl 1800 i Alwallsalen i Alwallhuset (f.d. barnkliniken, OBS lokalen), Universitetssjukhuset i Lund av

Owe Ronström

Owe Ronström kommer att diskutera etnomedicinska perspektiv på hälsa och sjukdom.

Ett etnomedicinskt perspektiv, vad är det? En viktig del är förstås undersökningar av hur man förr förstod sjukdom, hur man diagnostiserade och botade. Förr betyder här framförallt 1600-talet till 1900-talets början, dvs den period vi brukar kalla det gamla bondesamhället. Det handlar alltså om vad som brukar kallas folkliga föreställningar och botepraktiker. I sin tur innebär det att det mesta handlar om svenska förhållanden, för den mesta forskningen om bondesamhället är ännu mycket nationell.

En annan viktig aspekt av ett etnomedicinskt perspektiv är att hur idéer om hälsa och sjukdom, bot och bättring, har förändrats över tid. Resultaten av studierna av hur det var förr använd då som en spegel för att få konturerna av vår egen tid att framträda tydligare.

En tredje aspekt är undersökningar av kontinuiteter på hälsoområdet, vad som trots alla förändringar i samhället ännu lever kvar.

En fjärde aspekt av det etnomedicinska perspektivet är att lägga samman allt detta, och försöka upptäcka något vi inte redan visste om hälsa och sjukdom, bot och bättring.

I sin föreläsning kommer Owe Ronström att ta upp några teman inom vart och ett av dessa fyra aspekter på etnomedicin.

Owe Ronström är professor i etnologi på Högskolan på Gotland. Om sig själv skriver han att han som etnolog har skrivit en hel del, mest om musik, dans, etnicitet, mångkultur, ålder, kulturarv… En film har det också blivit, om Calus, en dans- och musikritual i Rumänien. Owe Ronström har producerat många hundra radioprogram för Sveriges Radio om musik från olika delar av världen, senast i serien Mimer i P2, som sänts varje vecka under 2006 och sommaren 2007. Han är också verksam som musiker, i grupperna Orientexpressen, Gunnfjauns kapell och Gotlands Balalajkaorkester. Se också Owe Ronströms hemsida, http://www.owe.ompom.se/