2010-03-08Gudrun Nyberg

Dr Carlander i praktiken

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2010-03-08 kl 1900 i föreläsningssal F1, Universitetssjukhuset i Lund

Gudrun Nyberg

Christofer Carlander (1759-1848) var en av sin tids mest framstående svenska läkare. Detta grundades dels på hans mycket omfattande praktik och erfarenhet som familjeläkare och förlossningsläkare i Göteborg under 20 år, dels på hans ständiga strävan att förkovra sig för att lösa de många medicinska gåtor som han mötte i arbetet. Han hade dessutom den märkliga vanan att dokumentera sitt arbete i patientjournaler av närmast modernt snitt, och att upprätthålla korrespondens med andra medicinska auktoriteter. Journalanteckningar och hundratals brev har bevarats – nu i Svenska läkaresällskapets arkiv på Riksarkivet – vilket möjliggör inblickar både i den mest avancerade läkekonst som praktiserades kring sekelskiftet 1800 och i patienternas levnadsförhållanden i vid bemärkelse.

Gudrun Nyberg, pensionerad internmedicinare och njurmedicinare, har ägnat mycket tid åt att läsa de enskilda patientjournalerna, 6000 kortare och längre, förda på sammanlagt 2214 sidor i folioformat. Från dem har hon extraherat uppgifter efter hundratals temata, kring vilka hon sedan har författat texter. Dessa är sedan fördelade på två böcker, folklivsskildringen ”Doktor Carlanders Göteborg” (Carlssons 2007), respektive den medicinhistoriska ”Doktor Carlander i praktiken” (Carlssons 2009). Hennes föredrag kommer att handla om läkekonsten, med tonvikt på Carlanders kompetens, förhållningssätt och utvecklingsarbete.