2010-01-25Malin Appelquist

Den ensamme läkaren med det stora uppdraget – folkhälsoarbete på 1800-talet

Föreläsning av Malin Appelquist för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2010-01-25 kl 1900 på föreläsningssal F1 i Centralblocket, Universitetssjukhuset i Lund

När Malin Appelquist år 2005 skulle skriva ett examensarbete på läkarutbildningen i Lund gick hon igenom ett stort material av provinsialläkarapporter från Brösarps distrikt samt stadsläkarrapporter från Kristianstad för att få en större inblick i hur folkhälsan var och utvecklades under den senare hälften av 1800-talet. Under genomgången av de gulnade handskrivna provinsialläkarrapporterna – med bilagor som visade statistik över sjukdomar som härjade, obduktionsprotokoll med mera – växte även en bild fram hur läkarnas arbetsliv tedde sig. Läkarnas rapporter gav ofta målande beskrivningar om hur befolkningen hade det, speglade ur ett folkhälsoperspektiv. Dryga 100 år har gått sedan dess, men så mycket som hänt!

Provinsialläkarrapporterna är ett rikt källmaterial som inte bara innehåller medicinsk information, utan även ger en bild om hur samhället förändrades och utvecklades. Skillnader i utveckling noterades även mellan landsbygd och stad. Om detta och mycket mer kommer hon att berätta den 25:e januari.

Sydsvensk medicinhistoria