2009-11-05bi lindskog

Den galne munken och den förrymda nunnan.
Om Martin Luthers familjeliv och sjukdomar.

Föreläsning av Bengt I. Lindskog för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2009-11-05 kl 1800 på Kulturanatomen, Biskopsgatan 7 i Lund

Martin Luther (1483-1546) är Europas störste opinionsbildare. Hans kritik av påvens avlatshandel och teserna 1517 ledde till reformationen med Wittenberg som centrum.  Några välkända Luther-citat har kommit till på 1800-talet. Påven bannlyste Luther 1520, men Luther vann tyska furstar och blev en auktoritet i många frågor, då religionen styrde nästan allt på 1500-talet.

Med sin bibelöversättning blev han skaparen av tyska folk- & riksspråket.

Hans sjukhistoria är delvis dokumenterad. Depressioner mm har tillskrivits honom, men säkert är, att han sedan 1537 led av urinblåsesten. När han dog 1546 var han multisjuk. Han befann sig då hos en furste som ville ha hans råd.

42 år gammal och munk gifte han sig med nunnan Katharina von Bora 1525. Hon blev gravid sju gånger. Katharina var en praktisk kraftkvinna och väl lämpad för en opraktisk prelat. Det blev ett mycket lyckligt äktenskap. Katarina är en av få kvinnor från 1500-talet, som fått egen staty. Den står i Wittenberg. Hon deltog också i husets bordssamtal. Boken med samma titel är sammanställd efter Luthers död och har färgat eftervärldens ofta något mörka syn på honom. I föredraget framträder han i en ljus och glad gestalt.

Bengt I. Lindskog
Bengt I. Lindskog