180906 Stenevi

5 000 år av ögonkirurgi.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2018-09-06 i aulan, Universitetssjukhuset i Lund kl 18 av Ulf Stenevi, Göteborg

Kommentar av Berndt Ehinger 2018-09-02:

Judy och John Dowling hälsar till alla

John Dowling från Boston i USA skulle egentligen ha hållit den första medicinhistoriska Berndt Ehinger-föreläsningen. Han råkade dock i slutet på augusti ut för en olyckshändelse, en tråkig ligamentskada i ena knäet. Den har hindrat honom från att resa.
Judy och John Dowling skickar dock en hälsning till alla (klicka på bilden här invid) från rehabiliteringskliniken där John just nu är.

Professor Ulf Stenevi i Göteborg kunde med bara en veckas varsel komma och föreläsa i stället för John Dowling. Han talade om ögonkirurgins historia under 5000 år.

Operation mot grå starr är den äldsta kända av alla kirurgiska ingrepp över huvud taget. Den indiske författaren och läkaren Susruta / Shushruta skriver i den kanske 6000 år gamla veda-boken Ayurveda om hur man gör starrstick. Tekniken levde kvar i tusentals år med i huvudsak oförändrad form ända tills fransmannen Jacques Daviel utvecklade en bättre i mitten av 1700-talet. Den var dock svårare än det urgamla starrsticket och slog inte igenom förrän man på 1800-talet lärt sig bedöva patienten så att kirurgen fick mer än någon minut på sig att göra ingreppet.

På 1980-talen inleddes en ny revolustion som innebar att man satte in en ny lins av plast i ögat i stället för patientens starrgrumlade. Patienten slapp därmed de tjocka och optiskt förvrängande starrglas som tidigare krävts. Den nya tekniken har blivit en monumental framgång, och det görs nu årligen bortåt 140 000 operationer för grå starr bara i Sverige, och patientens syn blir i praktiken alltid starkt förbättrad.

Moderna starroperationer är därmed ett av 1900-talets största medicinska framsteg, alla kategorier.

Curriculum vitae för Ulf Stenevi (sammanställt av Berndt Ehinger 2018-09-02):

Ulf Stenevi föddes den 27 februari 1943 i Bäcke i Dalsland, Älvsborgs län. Han fick sin läkarutbildning i Lund och disputerade där på histologiska institutionen 1971. Tillsammans med Anders Björklund (senare professor i neurobiologi i Lund) utvecklade han där under de följande åren med stor experimentalkirurgisk skicklighet en teknik för att studera regeneration av nervceller i hjärnan, något som man dessförinnan trott vara omöjligt.

Intresset för läkaryrket ledde Ulf Stenevi till att lämna histologiska institutionen för att i stället ägna sig åt ögonsjukdomar, och där blommade hans goda kirurgiska handlag ut liksom hans administrativa skicklighet. Hans vetenskapliga läggning gjorde honom angelägen att följa hur den snabbt växande kirurgin vid grå starr utvecklades i landet, och tillsammans med docent (senare professor) Mats Lundström i Karlskrona och docent William Thorburn i Umeå skapade och drev han ett osannolikt framgångsrikt kvalitetsregister för gråstarrskirurgi i Sverige. 1987 – 1995 var han klinikchef i Lund, men flyttade 1995 till Göteborg där han blev klinikchef. Där genomförde han ännu en ”omöjlighet”: han flyttade framgångsrikt ut ögonkliniken på Sahlgrenska sjukhuset till sjukhuset i Mölndal. Även tveksamma kollegor och administratörer fick snart erkänna att flytten gav stora vinster för verksamheten; kliniska lika väl som akademiska.

Från 2003 är Ulf Stenevi professor i oftalmologi vid universitetet i Göteborg, där han efter pensioneringen fortfarande är verksam som seniorprofessor.

Ett mycket stort antal akademiska och ögonkirurgiska sammanslutningar har dragit nytta av Ulf Stenevis administrativa och vetenskapliga skicklighet, ofta som styrelsemedlem men också som president, ordförande eller annan ledare. Han har också belönats med ett antal priser: The Wakeman Award 1984, ESCRS Gold Medal 1999, The Binkhorst Medal 2007 och han var Sveriges ögonläkarförenings Ilmari Rehndal-föreläsare 2008.