180423 USiL 250

Lasarettet i Lund 250 år.

Föreläsning för Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet 2018-04-23 c:a kl 1830, efter årsmötet i nya strålbehandlingshusets föreläsningssal, Klinikgatan 5, Universitetssjukhuset i Lund och i samma sal. OBS PLATSEN.
av Berndt Ehinger

Föreläsningen blir en illustrerad virtuell fotvandring från sjukhuset i den Lagerlöfska professorsgården 1768 till dagens massiva centralblock på norra sjukhusområdet och genom alla gamla och nya vårdsalar, laboratorier, mottagningar och skrymslen. Många personer, välkända och okända, passerar revy.

Lasarettet i Lund tog emot sin första patient den 24 augusti 1768 och fanns då i två vindsrum på den s.k. Lagerlöfska professorsgården i Lundagård, ungefär där universitetets huvudbyggnad nu ligger. Sjukhuset skulle därmed kunna fira sitt 250-årsjubileum nästa sommar. Överbeläggning blev genast faktum och patienterna fick ligga två i varje säng, skavfötters. Sjukhuset växte mot 1800-talets slut och under andra halvan av 1900-talet till att bli ett av landets stora och betydelsefulla.

Vandringen kan också göras i boken ”Lasarettet i Lund 1768 – 2000. Bilder Berättar” publicerad 2017 av Berndt Ehinger, Anders Biörklund och framlidne Torsten Landberg. Klicka här för att läsa mer om boken. eller här för att läsa professor Åke Andrén Sandbergs recension i Läkartidningen. Boken finns att köpa på Gleerups bokhandel i Lund eller på Livets Museum i Lund. Medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet har redan fått den hemsänd.


Berndt Ehinger, professor, överläkare ögonkliniken Lund. Engagerad i Medicinhistoriska Museet

Berndt Ehinger (f. 1937) är från början neurobiolog, disputerad 1966 i Lund på histologiska studier av autonoma nerver i ögonhålan och ögat. Han blev ögonläkare på ögonkliniken i Lund, och blev 1974 överläkare där. Från 1975 var han professor vid Lunds Universitet, tillika överläkare och klinikchef på ögonkliniken i Malmö till 1978 då han flyttade tillbaka till ögonkliniken i Lund som professor och överläkare. Han pensionerades 2005, och har sedan 2007 varit engagerad i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, först som vice ordförande men 2008 – 2013 som ordförande. Han startade 2012 Livets Museum i Lund med en utställning på medicinhistorisk bas och är fortfarande aktiv i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets styrelse.