Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet (SMHS)

Bidragsgivare
Sällskapets verksamheter stöds av Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse samt Crafoordska Stiftelsen, Maggie Stephens Stiftelse, Medicinska fakulteten i Lund och Region Skånes Kultur Skåne.

Klicka här för länk till Kalendariet


Klicka här för länk till
Enheten för medicinens historia
vid Lunds Universitet


Livets Museum ordinarie öppettider:
Tisdag-Fredag 10-14 (helgfria dagar)
Söndag 10-14
Öppet på Kulturnatten 16 sept. kl.17-22

För övrig information se menyerna under toppbilden.

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet är ett öppet sällskap, d v s medlemskap kan erhållas av envar som är intresserad av Sällskapets verksamhet. Medlemskap kräver att stadgad medlemsavgift erlägges.

Till Sällskapets medlemmar skickas fortlöpande information om medicinhistoriskt intressanta aktiviteter i södra Sverige (fr. a. Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad) samt Sällskapets årsbok och ev. supplement. Sällskapet och närstående organisationer erbjuder vanligen 2 – 3 medicinhistoriska föreläsningar i Lund per termin (ofta med social eftersits). Liknande aktiviteter finns också i Helsingborg och ibland också i Kristianstad.All information angående Apoteket Svanen finns nu under Publikationer – Aktuella reportageVEM FÖRESTÄLLER DETTA?

Klicka här eller på inlägget i vänsterspalten för att läsa mera


Tre försvunna men återfunna skulpturer i Medicinska fakulteten i Lund

av Lars Malm

Skulptur av Georg "GK" Kahlsons huvud under modellering och utställd på BMC i Lund
Till vänster Georg ”GK” Kahlsons huvud under modellering hos skulptören Arne Jones på 1950-talet. Foto Olle Hammar. Till höger som färdig byst, utställd i entrékorridoren på BMC i Lund. Foto B. Ehinger 2020.

Videointervjuer med erfarna

Av Anders Widell

Anders Widell utanför Livets Museum 2015-04-27. Berndt Ehinger tog bilden.

Anders Widell har skapat en serie videointervjuer med med minnesgoda personer med mycket lång erfarenhet från sjukvård och hälsovård. Klicka på bilden ovan för att komma till dem.

Sjukhuschefen med stab på Livets Museum i Lund

Sjukhusledningen på besök på Livets Museum i Lund. Från vänster Björn Ekmehag (sjukhuschef, förvaltningschef), Britta Stenstam, David Sparv (chefsjuksköterska), Per Ola Kimblad (biträdande förvaltningschef), Anna Martinsson (kommunikationschef), Mats Engström (intendent på Kulturen i Lund).Sjukhuschefen Björn Ekmehag besökte Livets Museum den 23 januari 2020Sydsvensk medicinhistoria