Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet (SMHS)

Bidragsgivare
Sällskapets verksamheter stöds av Evy och Gunnar Sandbergs stiftelse samt Crafoordska Stiftelsen, Maggie Stephens Stiftelse, Medicinska fakulteten i Lund och Region Skånes Kultur Skåne.

Klicka här för länk till Kalendariet


Klicka här för länk till
Enheten för medicinens historia
vid Lunds UniversitetLars Lidgrens föreläsning från Berndt Ehinger-dagen kan ses här


Livets Museum ordinarie öppettider:
Tisdag-Fredag 10-14 (helgfria dagar)
Söndag 10-14
Öppet på Kulturnatten 17 sept. kl.18-22All information angående Apoteket Svanen finns nu under Publikationer – Aktuella reportage


Erik Widmark ovanför den höga akademiska parnassen
Av Berndt Ehinger

Det sägs att ovanför den höga akademiska parnassen svävar ett litet antal forskare, nästan osynliga. Det är de som nått så långt att alla känner till och godtar deras observationer utan diskussion. Då försvinner de som nått resultaten upp till den högsta nivån av erkännande, självklarhetens glömska.
Erik M. P. Widmark (1889 – 1945) hör till dem som nått dit. Säg ”promillen” i en diskussion så vet alla vad du talar om. Men vem kan direkt säga vem det som skapade ”promillen”? Det var Erik M. P. Widmark, professor i medicinsk kemi i Lund 1920-1945. Hans hustru Nora var en fin skulptris och gjorde 1915 en byst av honom som göts i brons och ställdes upp på hans institution. Med tiden och många flyttar av institutionen försvann den från offentligheten till en förrådshylla, in i självklarhetens glömska.
Nu finns den att se igen på Livets Museum i Lund. Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet spårade upp bysten och Kulturens intendent Mats Engström ordnade en monter för den. Se bilderna.
Han skrev också en text om M. P. Widmark och hans insatser som alkoholforskare. Klicka här för att läsa den texten.

Erik M. P. Widmark

Till vänster: Nora Larsen Widmarks byst 1915, återfunnen från ett gömsle av Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Intendent Mats Engtström från Kulturen i Lund har arrangerat en monter på Livets Museum där den visas.


VEM FÖRESTÄLLER DETTA?

Klicka här eller på inlägget i vänsterspalten för att läsa mera


Tre försvunna men återfunna skulpturer i Medicinska fakulteten i Lund

av Lars Malm

Skulptur av Georg "GK" Kahlsons huvud under modellering och utställd på BMC i Lund
Till vänster Georg ”GK” Kahlsons huvud under modellering hos skulptören Arne Jones på 1950-talet. Foto Olle Hammar. Till höger som färdig byst, utställd i entrékorridoren på BMC i Lund. Foto B. Ehinger 2020.

Videointervjuer med erfarna

Av Anders Widell

Anders Widell utanför Livets Museum 2015-04-27. Berndt Ehinger tog bilden.

Anders Widell har skapat en serie videointervjuer med med minnesgoda personer med mycket lång erfarenhet från sjukvård och hälsovård. Klicka på bilden ovan för att komma till dem.

Sjukhuschefen med stab på Livets Museum i Lund

Sjukhusledningen på besök på Livets Museum i Lund. Från vänster Björn Ekmehag (sjukhuschef, förvaltningschef), Britta Stenstam, David Sparv (chefsjuksköterska), Per Ola Kimblad (biträdande förvaltningschef), Anna Martinsson (kommunikationschef), Mats Engström (intendent på Kulturen i Lund).Sjukhuschefen Björn Ekmehag besökte Livets Museum den 23 januari 2020För övrig information se menyerna under toppbilden.

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet är ett öppet sällskap, d v s medlemskap kan erhållas av envar som är intresserad av Sällskapets verksamhet. Medlemskap kräver att stadgad medlemsavgift erlägges.

Till Sällskapets medlemmar skickas fortlöpande information om medicinhistoriskt intressanta aktiviteter i södra Sverige (fr. a. Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad) samt Sällskapets årsbok och ev. supplement. Sällskapet och närstående organisationer erbjuder vanligen 2 – 3 medicinhistoriska föreläsningar i Lund per termin (ofta med social eftersits). Liknande aktiviteter finns också i Helsingborg och ibland också i Kristianstad.